Kategori arkiv: Årsmöte

Årsmöte 6 mars 2019

Harplinge Hembygdsförening höll årsmöte onsdag 6 mars kl. 19:00 på Harplinge Äldreboende, samlingssalen.

Efter mötesförhandlingarna visade Rolf Gustafsson sin film ”Vandring i Haverdal”.

Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

Ordförande Gösta Andersson tackade Rolf med lite blommor som tack för en fin film.

Årsmöte 2018

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratichallens matsal den 7 mars 2018. Ordförande Gösta Andersson hälsade ett drygt 40 tal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med en tyst minut för de under året avlidna medlemmar.
Förhandlingarna leddes av Leif Andersson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2017 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordförande, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter för det gångna årets verksamhet.
Avgående styrelseledamöter, Eva Andersson och Christer Hansson avtackades för sitt stora engagemang och mångåriga arbetsinsatser för föreningen. Båda kommer även i fortsättningen att arbeta vidare i föreningen. Christer Hansson som sammankallande för arkivgruppen och tillsammans med Berit Eliasson slutföra arbetet med Harplingebok nr 3. Olga Hansson, vice kassör sedan sommaren 2017 avtackades för sitt goda arbete med föreningens ekonomi.
Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Styrelsen är i övrigt oförändrad förutom tre nya suppleanter som valdes in, Eva-Britt Gustafsson, Ann-Margaret Sundqvist och Louise Bengtsson.
Beslut togs att bilda en kaffekommitté med Solveig Axelsson som sammankallande. Boris Andersson fortsätter som sammankallande för underhållsgruppen.
Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.
Mötet avslutades med ett tack till alla som varit engagerade under året, kaffe med dopp serverades i trevlig samvaro.

 

Några bilder (klicka för att visa större bild)

Årsmöte onsdag 7 mars 2018

Harplinge hembygdsförening håller årsmöte ons 7 mars 2018 kl 19.00 i Ratic-matsalen, Källvägen 1A, Harplinge.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp.
Välkommen!

Läs också om medlemsavgiften.

Email This Page

Årsmöte 2017-03-01

Årsmöte 2017

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratics matsal den 1 mars 2017 med ca 40 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes traditionsenligt av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter för det gångna årets verksamhet.

Avgående styrelseledamöter Boris Andersson och Leif Andersson avtackades för sina mångåriga arbetsinsatser för föreningen. Båda kommer även i fortsättningen att stödja föreningen, Boris som ansvarig för onsdagsgruppen som träffas för underhållning av park och byggnader. Leif fortsätter att leda stavgången, ansvara för tidningsurklipp och lotteriverksamheten till sommarens visningsdagar.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Till nya styrelsemedlemmar valdes Mats Aniansson samt Jan-Eric Axpalm som suppeant. 

Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Kaffe med dopp serverades.

Några bilder från kvällen:

 

 

 

Email This Page

Årsmötet 2015-03-04

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratics matsal den 5 mars 2014 med omkring 50 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar, däribland föreningens tidigare mångårige ordförande Hugo Mårtensson.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomiska situation är god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att utse Ragnhild Bohlet, Birgit Backer och Allan Ericsson till hedersmedlemmar som tack deras stora insatser i föreningen under många år.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad så när som på Solveig Koppang, som avböjt omval pga flytt från Harplinge. Som ny suppleant invaldes Evy Robinson. Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Efter kaffet gav Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, en kort introduktion till samhällsföreningen och uppskattad information om motionsslingan på Aggaredsberg. Enligt diskussion med kommunen verkar möjligheten god att motionsslingan sätts i gott skick igen med belysning och bredare stig med lämplig beläggning även för barnvagnar och rullstolar.

Nedan visas några bilder från årsmötet.
För att se större bild, klicka i den!

Hedersmedlem Ragnhild Bohlet m dottern Lena Bohlet Hedersmedlem Ragnhild Bohlet med dottern Lena Bohlet.
Lars-Erik Larrson, Leif Andersson o Solveig Koppang Lars-Erik Larsson, Leif Andersson och Solveig Koppang.
Fr hö: Solveig Koppang, Lars-Erik o Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild o Lena Bohlet, Göran o Lars Eliasson Från höger: Solveig Koppang, Lars-Erik och Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild och Lena Bohlet, Göran och Lars Eliasson.
Närmast t vä Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, och Daniel Svensson Närmast till vänster Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening.
Till höger Daniel Svensson.
Sekr. Kristin Ovik o ordf. Gösta Andersson Sekreterare Kristin Ovik och ordförande Gösta Andersson.
Email This Page