Cederholms smedja

Cederholms smedja är föreningens senast uppförda byggnad, färdigställd 1979. Byggnaden uppfördes i trä efter de gamla måtten, som smedjan hade på sin ursprungliga plats i Särdal. Den var då uppförd i sten. Alla inventarier kommer från Cederholms smedja.

Smedjan är vanligen i bruk på visningarna i juli.

Cederholms smedja


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: