Historik

Harplinge Hembygdsförening (HH) bildades den 21 februari 1923.
Det ursprungliga namnet var Harplinge-ortens Hembygds- och Fornminnesförening.

1927 utgavs den första hembygdsboken ”Harplinge, en bok om hembygden”, omfattande Harplinge pastorat. Naturreservatet i Haverdal var ett av de första projekten i föreningen. De första 20 åren bedrevs verksamheten ifrån hemmen.

1938 köpte man in ett område vid foten av Aggaredsberg för 25 öre/kvm. Det blev sedermera Hembygdsgården.

1942 invigdes manhusbyggnaden, inköpt från Kråkegård i Särdal för 500 kr. En uthuslänga med loge flyttades från gården Gillesstugan i Lyngåkra till området. Skänkt byggmateriel och virke blev den s.k ”Hopaplockelängan”. En 1800-tals loge från Timmersjö flyttades till Hembygdsgården 1965.

1973 utgavs en 2:a hembygdsbok ”Harplinge, en bok om hembygden”, omfattande både Harplinge och Steninge församlingar. Samma år fick HH som deposition mottaga ”Särdalsstugan”, en ryggåsstuga eller bålastuga, från 1700-talet. Stugan, ursprungligen från Särdal, hade i nästan 70 år varit placerad i Norre Katts park i Halmstad. 2008 fick föreningen mottaga stugan som gåva av Hallands Museum. Under Särdalsstugan har HH sitt arkiv.

1979 färdigställdes Cederholms smedja. Smedjan, som låg i Särdal, var tidigare uppförd i sten. På den nya platsen har den uppförts i trä men med de ursprungliga måtten. Den är nu inredd med Särdalssmedjans alla inventarier.

2001 gav föreningen ut ”Steningeboken” (C.M. Andersson) och 2019 kom en 3:e bygdebok, ”Bygden mellan åsarna och havet”, omfattande hela det område som utgjorde Harplinge kommun fram till kommunsammanslagningen 1974.

Utanför hembygdsgårdsområdet finns fler sevärda byggnader:

Harplinge Hembygdsförening har 2:a och 3:e söndagen i juli kl 14-17 två populära visningar av Hembygdsgården.
Särdals Livräddningsstation är öppen för visning mån. och ons. i juli månad med starttid 18.30.
Se vidare under Aktiviteter.


Använd länkarna nedan för att läsa mer: