Taket är färdigt på kyrkstallet. Arboristerna gör snyggt inför visningsdagarna

Föreningens flitiga hantverkare har spikat färdigt alla de 16.000 takstickorna på kyrkstallet. Vindskenorna är på plats och nu återstår att renovera portarna och fylla stallet med innehåll i form av vagnar och annat. All heder åt alla som deltar i återuppbyggnaden!

I helgen har våra arborister Ofelia och Marcus gjort en fin insats på Hembygdsgården. Stora träd har beskurits, bland annat ekarna utmed gärdsgården vid kyrkstallet. En speciell lift på larvfötter gjorde det lättare att komma till. Flera medlemmar och Rutgers Åkeri ställde upp och tog hand om grenar och ris.

Ekarna bakom kyrkstallet beskärs

Det är inte möjligt att kommentera.