Steninge kyrka

Man antar att Steninge kyrka är byggd någon gång under 1200-talet. Den ursprungliga kyrkan hade inget torn.
Fram till 1697 stod en fristående klockstapel av trä öster om kyrkan.

Kyrkan var uppförd i gråsten utan puts. 1675 rappades den. 1696 uppfördes kyrktorn av trä på samma plats som det nuvarande tornet. Den gamla kyrkklockan omstöptes och hängdes upp i det nya tornet.
Mot 1700-talets slut beslöts att förlänga kyrkan och riva det gamla tornet i trä och ersätta det med ett nytt bredare torn i sten, som skulle inrymma en del av långhuset.
1932 genomfördes en omfattande renovering. Då fick kyrkan i stort sett sitt nuvarande utseende.

1947 installerades elektricitet i kyrkan för uppvärmning och belysning.
1950 togs tre bänkrader bort och gav plats åt garderober för mässkläder.
1960 fick kyrkan ett yttertak av kopparplåt.
1967 togs ytterligare tre bänkrader bort och en sakristia inreddes till höger och ett väntrum till vänster.
1992 återinvigdes kyrkan efter en omfattande renovering. Kyrkan hade då målats i de färger vi ser i dag och den gamla orgeln byggts om. Utvändigt hade väggarna vitkalkats.

Altaruppsatsen i barockstil är från 1643. Den har tidigare stått i Veinge kyrka.
Paulus och Petrus finns avbildade i två träskulpturer av Eric Nilsson, Harplinge.
Golvuret till höger är en gåva från församlingen.
Votivskeppet tillverkat i början på 1900-talet av Bror Bengtsson, Särdal.
Ljusbäraren , som står till vänster i koret, har formen av en båt och gjordes 1995 av konstsmeden Per-Anders Loric, Vessigebro.
Kassakistan från 1787 är försedd med tre lås enligt 1686 års kyrkolag.

  


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: