Läsetavlor

Innan skolplikten var infört, fanns i hemmen så kallade ”Läsetavlor” där de icke skriv- och läskunniga kunde lära de olika bokstäverna, goda seder och bruk kunde också inpräntas. Den avbildade tavlan finns i vårt arkiv och är skrivet 1818.

På tavlan nedre del står:
Lär käre gosse lär, att vetenskaper öfva,
spar ej besvär. Ej tid hög ålder töwfa:
Ty snart kan du din Blomsterkrans bortmista
Snart höstens dag Inbryter – blir det sista:
Men än ett råd: Mitt Barn gack dygdens bana;
Fly öfwerdåd, och swär sadarnas fara:
det råder jag.

Stora Eskered den 23 july 1818
Sven Svensson


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: