Harplinge kyrka

Harplinge kyrka invigdes 1893. Den har ett synnerligen vackert och dominerande läge med stor och fri utsikt över Nyårsåsens skog i öster och Steningebergen i väster samt havet i söder.

Tidigare låg på samma plats en kyrka vars äldsta delar bör ha uppförts under 1100-talet.

Altartavlan från 1683. Centralmotivet, som är skuret i relief, föreställer nattvardens instiftande. Bildhuggaren Gustav Kilhman har tillverkat altaruppsatsen. Han är även mästaren till dopfunten och epitafiet över kyrkoherde Christian Rolufsson, båda från 1702.
Predikstolen från 1616, prytt med apostlarna är i renässansstil.

Glasmålningen bakom altaret är från 1907 och väggmålningen i doprummet utfördes år 1955. I doprummet står en pliktepall från 1775.
Den vackra basunängeln är från 1700-talet. Kyrkans äldsta ljuskrona är från 1701.
Votivskeppet, barken Anna, tillverkades 1901-1907.

Den äldsta kyrkklockan från 1666 är gjuten invid kyrkan. Lillklockan, som göts i Jönköping år 1755, innehåller bl.a. malm från dopfuntens fot.

En större omändring gjordes 1954, då värmesystemet moderniserades, läktarna i korsarmarna togs bort och i den norra korsarmen inreddes ett doprum och tegelgolv lades.
Under år 2000 har kyrkan renoverats med handikappanpassade trappor, toaletter, ljud och ljus samt ny färgsättning.

  

Epitafiet från 1702

    

Orgelläktaren


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: