Byggnader & trädgård

På hembygdsgården finns följande byggnader:

Malthuset och Linbastan finns vid Borgasgård.
Livräddningsstationen finns i Särdal.

 

Email This Page