Byggnader & trädgård

På hembygdsgården och andra platser finns följande byggnader:


Malthuset och Linbastan finns vid Borgasgård strax jämte Tingsvägen mellan Harplinge och Kvibille.
Livräddningsstationen finns i Särdal.