Årsmöte och medlemsavgift

Årsmöte 2022 tisdag 22 mars kl 19.00 i Harplinge Församlingsgård
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 var planerat till den 18/5, 2021. På grund av Coronaläget fick det skjutas upp till årsmötet 22 mars 2022. Då kommer båda verksamhetsåren 2020 och 2021 att behandlas.

Medlemsavgiften för 2022
Medlemsavgiften är 100 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgirokonto: 776-5258 Harplinge Hembygdsförening. Ange namnen på medlemmarna.

Medlemsbrev mars 2022: Se nedan

 

Läs om styrelse och kommittéer