Årsmöte och medlemsavgift

Årsmöte 2021
Årsmötet hålles tisdagen den 18/5, 2021, kl 19.00 i Harplinge Församlingsgård (vid kyrkan). Årsmötet har senarelagts från mars. Coronaläget avgör hur det kan genomföras.

Medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften är 100 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgirokonto: 776-5258 Harplinge Hembygdsförening. Ange namnen på medlemmarna.

Medlemsbrev mars 2021: Se nedan

Läs om styrelse och kommittéer