Årsmöte och medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2019
Medlemsavgiften är 100 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgirokonto: 776-5258.
Ange namnen på medlemmarna och telefonnummer.

 

Årsmöte för 2019
Årsmötet hölls onsdagen den 6 mars kl 19.00 på Harplinge äldreboende, samlingssalen.

Läs om styrelse och kommittéer

Email This Page