Årsmöte och medlemsavgift

Årsmöte 2021 skjuts till mars 2022
Årsmötet för verksamhetsåret 2020 var planerat till den 18/5, 2021. På grund av Coronaläget har styrelsen beslutat att skjuta på mötet till mars 2022. Detta med stöd i att revisorerna har granskat räkenskaperna utan anmärkning och har tillstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Vi håller nästa årsmöte i mars 2022 och behandlar då båda de gångna åren.

Medlemsavgiften för 2021
Medlemsavgiften är 100 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgirokonto: 776-5258 Harplinge Hembygdsförening. Ange namnen på medlemmarna.

Medlemsbrev mars 2021: Se nedan

Läs om styrelse och kommittéer