Årsmöte och medlemsavgift

Årsmötet för verksamhetsåret 2023 hölls Harplinge Församlingsgård 18 mars 2024. Se kort referat på Startsidan.

Medlemsavgift 2024
Medlemsavgiften är 150 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgiro nr 776-5258 eller med Swish till nr 123 625 0583, Harplinge Hembygdsförening. Ange namnen på medlemmarna.

Medlemsbrev 2024: Se nedan

 

 

 

Läs om styrelse och kommittéer