Arkiv

På hembygdsgården i Harplinge finns ett arkiv med många intressanta bilder, fotografier, skrifter bland annat från Harplinges gamla kommun.

Läs på egna sidor om några urvalda texter eller bilder som är intressanta.
Välj nedan: