Domarringen

Domarringen vid Timmersjö tillhör med sina 15 stenar Hallands största. Den byggdes som ett gravmonument någon gång under äldre järnåldern.


Domarringar har fått sitt namn från folktron att stenarna, som är ordnade i cirklar, har varit forna tingsplatser.

De döda kremerades under den äldre järnåldern. På bålet lades den döde klädd i sina bästa kläder tillsammans med en del personliga saker, kammar, knivar , glaspärlor och kanske en lite matsäck. Askan och de brända benen lades i ett enkelt lerkärl eller i en träask som grävdes ner i marken. Runt gravgömman restes stenarna.

Domarringar är en sydsvensk gravtyp. I Halland finns det 189 domarringar. De flesta finns i norra och mellersta delen av landskapet. Domarringarna består vanligen av fem, sju, eller nio stenar. Stora domarringar med femton stenar som den här i Timmersjö är mycket ovanliga.

Var människor bodde här i Timmersjö under järnåldern vet vi inte . Resterna av gården ligger gömd någonstans i närheten, det syns inte ovanför marken, men det bör finnas stolphål efter husen, eldstäder och en del bruksföremål.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: