Harplinge Väderkvarn

Harplinge Väderkvarn skiss Harplinge Väderkvarn exteriör

Vänstra bilden visar konstruktion.     Högra bilden nuvarande utseende. Bilderna är klickbara.

Harplinge väderkvarn byggdes 1895 av godsägare Gustaf von Segebaden, Fjälldalen.
Kvarnen hade flera olika ägare innan driften slutligen lades ned 1967 .

Harplinge väderkvarn är en s.k. holländare, med vilket menas en kvarntyp där hättan vrids med vinden. Kvarnen är dessutom ”självseglande” eller ”självdrejande”, dvs vingarna regleras automatiskt efter vindriktningen och vindstyrkan. Detta kunde göras med hjälp av den så kallade vindrosetten och ett sinnrikt system med vridbara luckorna på vingarna. Självseglingstekniken introducerades i slutet av 1800-talet och kom att bli den sista stora innovationen inom den urgamla tekniken att använda vinden som kraftkälla vid malning av sädeskorn. Harplinge väderkvarn tillhör således den yngsta generationen av väderkvarnar.
Kvarnbyggnaden finns upptagen i Halmstads kommuns kulturmiljövårdsprogram,
Kvarnen har under några år renoverats enligt ”Hallandsmodellen” och kommer att bli i så gott skick att man kommer att kunnat mala säd i den. Vingarna kom på plats den 1 sept. 2000. De har sedan dess roterat varannan lördag vid 11-tiden, om vinden har räckt till.

Tidigare hade Kvarnföreningen en hemsida med adress www.harplingekvarn.se men den finns inte kvar.
En ersättare för att bevara informationen är under uppbyggnad:
Klicka här för att besöka Harplinge Kvarnförenings hemsida


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: