Timmersjölängan

Timmersjölängan är en stall-länga från 1800-talets mitt.
Här förvaras jordbruksmaskiner/redskap, vagnar mm.

1965 köpte föreningen längan för 500:- kr av ägaren till Timmersjö gård och istället för
att rivas flyttades så den hundraåriga stall-längan till Hembygdsgården.

Audioguide om Timmersjölängan
Klicka på länken nedan eller skanna QR-koden: www.mobileguide.se
Audioguide

Granbeståndet på sydvästra delen av föreningens tomt fälldes och höggs delvis upp till timmer för bygget. Röjning och planering samt grundläggning och golv klarades av. Golvläggning innan väggarna kommit upp var på den tiden inte brukligt på landsbygden, men detta var ett exeptionellt fall. Statens Järnvägar var i färd med utbyte av beläggningen vid järnvägsövergångarna mellan Halmstad och Falkenberg. Den gamla beläggningen bestod av 7 till 8 m långa armerade cementplattor, 130 cm breda. Efter överenskommelse med banförmannen fick föreningen ett antal av dessa plattor framkörda och inlagda på plats mellan de färdiga grundstenarna på tre fjärdedelar av den 150 kvm stora golvytan. Mycket av det gamla materialet måste emellertid bytas ut mot nytt. Ek- och barrträdsvirke inköptes för 3000:- kr från Broaryd.

Byggmästare var Harry Johansson, Nortorp. Trots en golvyta på 300 kvm i två våningar måste en så kallad luta på 30 kvm 1970 byggas i anslutning till husets västra gavel för att få bättre plats.

År 2021 renoverades skiftesverket på Timmersjölängans ena gavel och delar av ena långsidan. Byggnadshantverkare Ossian Ovik och kunniga medlemmar stod för arbetet.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: