Kråkegårdslängan

Kråkegårdslängan är ett manhus och loftslänga från 1800-talet. I protokoll från 1939 beslutade Hembygdsföreningen att för en summa av 500:- inköpa en i Kråkegård, Särdal, belägen manhusbyggnad ägd av Hilding Henriksson, Kullsegård. Man uppdrog åt Ralf Johansson och Börje Strömblad att avsluta köpet.
Kråkegårdslängan flyttades till Hembygdsgården år 1941 och var tillsammans med Gillesstuglogen den första byggnaden på det område, som Hembygdsföreningen köpt vid foten av Aggaredsberg.
Museum finns sedan 1995 på vindsvåningen. Nytt tak lades på 1997. Luftvärmepumpar installerades 2008. År 2021 byttes undertaket mot oljad masonit. De gamla takpannorna kunde återanvändas med en del kompletteringar.

Audioguide om Kråkegårdslängan
Klicka på länken nedan eller skanna QR-koden: www.mobileguide.se
Audioguide

Klicka på bilderna för att visa i eget fönster.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: