Kategori arkiv: Allmän info

Nationaldagsfirande med Aggaredsloppet 6 juni

Hembygdsföreningen inbjuder tillsammans med Harplinge samhällsförening till nationaldagsfirande på Hembygdsgården.
Kl. 14:00 Nationalsång under ledning av Eva Persson. Flaggor till alla barn!
Kl. 14.15 Uppvärmning inför loppet
Kl.14.30 Start för Aggaredsloppet
Mer information om loppet och anmälan finns på samhällsföreningens hemsida http://harplinge.org/hsf/sa-har-arbetar-vi/aggaredsloppet-2018/

Välkomna!

Email This Page

Vårstädning av Hembygdsgården 2018

Lördag 21 april, kl 9.00-12.00 är det vårstädning av park och byggnader.

Välkommen att hjälpa till – vi bjuder på fika!

Email This Page

Årsmötet 2015-03-04

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratics matsal den 5 mars 2014 med omkring 50 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar, däribland föreningens tidigare mångårige ordförande Hugo Mårtensson.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomiska situation är god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att utse Ragnhild Bohlet, Birgit Backer och Allan Ericsson till hedersmedlemmar som tack deras stora insatser i föreningen under många år.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad så när som på Solveig Koppang, som avböjt omval pga flytt från Harplinge. Som ny suppleant invaldes Evy Robinson. Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Efter kaffet gav Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, en kort introduktion till samhällsföreningen och uppskattad information om motionsslingan på Aggaredsberg. Enligt diskussion med kommunen verkar möjligheten god att motionsslingan sätts i gott skick igen med belysning och bredare stig med lämplig beläggning även för barnvagnar och rullstolar.

Nedan visas några bilder från årsmötet.
För att se större bild, klicka i den!

Hedersmedlem Ragnhild Bohlet m dottern Lena Bohlet Hedersmedlem Ragnhild Bohlet med dottern Lena Bohlet.
Lars-Erik Larrson, Leif Andersson o Solveig Koppang Lars-Erik Larsson, Leif Andersson och Solveig Koppang.
Fr hö: Solveig Koppang, Lars-Erik o Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild o Lena Bohlet, Göran o Lars Eliasson Från höger: Solveig Koppang, Lars-Erik och Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild och Lena Bohlet, Göran och Lars Eliasson.
Närmast t vä Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, och Daniel Svensson Närmast till vänster Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening.
Till höger Daniel Svensson.
Sekr. Kristin Ovik o ordf. Gösta Andersson Sekreterare Kristin Ovik och ordförande Gösta Andersson.
Email This Page

Årsmöte 6 mars 2013

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i HIK:s klubbstuga på Tranevall. Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012. Styrelsen består av Gösta Andersson, ordf., Boris Andersson, Bengt Hulten, Kristin Ovik, Eva Andersson, Daniel Svensson och Christer Hansson. Suppleanter Solveig Koppang, Johan Heuren och Leif Andersson.

Eva Eriksson (Bäckström) och Leif Andersson gjorde en uppskattad uppläsning på bygdemål av Hjalmar Bengtssons berättelse ”Ajn sjabbestånn med henstufar” från första Harplingeboken 1927. Glada igenkännanden och skratt hördes från åhörarna när den gamla harplingedialekten ljöd. För den som inte är så bevandrad i det lokala ”lingot” fanns en översättning till dagens språkbruk att tillgå.

Sven-Olov Lindgren avtackades för sina viktiga insatser i arkivet under många år, med bl.a. fotografering och scanning av otaliga bilder och starten av vår första hemsida. Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

På bilden ser vi Eva och Leif i delvis tidstypisk mundering (för större bild klicka i den):Eva Eriksson o Leif Andersson 20130306

Email This Page

Grötagillet 27 dec 2012

Tredjedag jul samlades närmare 40 grötsugna i alla åldrar på hembygdsgården för mysig samvaro.  Risgrynsgröten hade strykande åtgång och till kaffet fick vi höra berättelser och historier i stearinljusens mjuka sken.

Här några bilder från kvällen (olyckligtvis med dåligt ljus, fotografen ursäktar sig! För större bild klicka i den):

Grötagille 20121227 Daniel Svensson   Grötagille 20121227 Sven Ericsson, Bengt Hulten, Rolf Mårtensson m son   Grötagille 20121227 Barbro Ericsson Birgit Backer  Grötagille 20121227 fr vä Alf Axelsson, Christer Harplinger, Roland Stensson    Grötagille 20121227 Christer Harplinger o Boris Andersson

Email This Page

Två epoker borta

Två byggnader i centrala Harplinge har fallit för grävskopan. Under november/december 2012 revs SJ:s gamla betjäningshus och Harplinges gamla kommunhus. Båda var uttjänta sedan flera år och närmast en ful fläck i samhället. En gång i tiden var de emellertid högst moderna och fyllde många behov.

Betjäningshuset hade flera lägenheter  och byggdes 1914 för anställda inom SJ. Delar av huset togs senare i anspråk för Harplinge kommun tillsammans med kommunhuset, som uppfördes 1964. I det senare har även funnits bank och post och längst upp lägenheter. På senare år hyrde Halmstad kommun ut delar av husen till bl.a. Plönninge-elever.

Nedan några bilder (för större bild klicka i den) från uppförandet av betjäningshuset och rivningen. Nu planeras att bygga bostäder här.

Hhb393 Betjäningshuset byggs börj 1900 talet   DSC_0054 Betjäningshuset 20120510   DSC_0064 Kommunhuset 20120510DSC_0172 Rivn eternit 20121114   DSC_0186 SJ Betjäningshuset 20121128   DSC_0183 Kommunhuset 20121128  DSC_0190 Rivn kommunhuset påbörjad 20121130   DSC_0199 Kommunhuset rivet, betjäningshuset på tur 20121205   DSC_0213 Betjäningshuset o jätten Glufs GLufs 20121205   DSC_0199 Kommunhuset rivet, betjäningshuset på tur 20121205  DSC_0011 Allt rivet 20121220

Email This Page

Bröllop i Livräddningsstationen

På pingstafton 2012 hölls bröllop vid Livräddningsstationen i Särdal. Hanna och Hampus Isacsson vigdes inne i Livräddningsstationen inför ett 60-tal gäster med livräddningsbåten Otto Stenberg och annan maritim utrustning som bakgrund. Efteråt hölls fest längst ut på Busörudden.

Ytterligare ett bröllop är planerat i juni. Livräddningskommitten har gjort ett fint jobb att ställa i ordning för de något ovanliga aktiviteterna.

Brudparet Isacsson på väg och framför prästen (för större bild klicka i den):

   

Email This Page

Allsången i Kulla gav mersmak

Den 30/5 2012 fylldes sångtältet hos Gösta i Kulla med ca 60 sånglystna deltagare. Rut Larsson på synt och B-G Persson på dragspel ledde suveränt kvällens allsång, som omfattade allt från modernt till religiöst. Gösta Andersson, kvällens värd, lockades fram för fint solo.

Efter drygt två timmars skönsång, med en liten kaffepaus, begav sig alla hemåt nynnande någon av låtarna och rörande överens om att ”det gör vi om nästa år”.

Email This Page

Framgång i frågesporten

Det blev en gastkramande rysare när hembygdsrörelsens Hallandsmästare i frågesport korades på Solbacken i Edenberga söndagen den 22 april, 2012. Först i fjärde utslagsfrågan avgjordes det. Lagen från Harplinge och Värö/Stråvalla kämpade om segern, till slut fick Harplinge ge sig på en fråga om kanotisten Gert Fredriksson. 13 lag, som tidigare kvalificerat såg från kretsomgångarna, deltog.

Vi gläds med Harplingelaget för dess 2:a placering, den bästa hittills, och för att ha nått länsfinalen för tredje året i följd. Laget bestod av Boris Andersson, Eva Andersson, Alf Herrlin, Solveig Koppang och Edith Szalai.

Email This Page

En veteran slutar

Ragnhild Bohlet, veteran och ledargestalt i hembygdsföreningen, slutar med sitt aktiva arbete i föreningen. Få har gjort en sådan insats som Ragnhild och den kunskap hon besitter om hembygdsarbete och samlingarna är ovärderlig.

1972-1998 var Ragnhild med i styrelsen, varav 12 år som ordförande och 4 år som kassör. Under 1985-2011 var hon sammankallande ledamot i arkivgruppen. Omkring 2005  påbörjades under hennes ledning det, nu till stor del slutförda, stora arbetet med att digitalisera allt som finns i samlingarna. 

Över 40 års engagemang bär respekt med sig och Ragnhild har lovat att vi som jobbar kvar får konsultera henne även i fortsättningen.

På bilden Ragnhild med Birgit Backer, en av hennes ”vapendragare” under många år, vid en liten tackceremoni i arkivet.

Email This Page