Årsmötet 2015-03-04

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratics matsal den 5 mars 2014 med omkring 50 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar, däribland föreningens tidigare mångårige ordförande Hugo Mårtensson.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2014 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomiska situation är god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att utse Ragnhild Bohlet, Birgit Backer och Allan Ericsson till hedersmedlemmar som tack deras stora insatser i föreningen under många år.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad så när som på Solveig Koppang, som avböjt omval pga flytt från Harplinge. Som ny suppleant invaldes Evy Robinson. Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Efter kaffet gav Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, en kort introduktion till samhällsföreningen och uppskattad information om motionsslingan på Aggaredsberg. Enligt diskussion med kommunen verkar möjligheten god att motionsslingan sätts i gott skick igen med belysning och bredare stig med lämplig beläggning även för barnvagnar och rullstolar.

Nedan visas några bilder från årsmötet.
För att se större bild, klicka i den!

Hedersmedlem Ragnhild Bohlet m dottern Lena Bohlet

Hedersmedlem Ragnhild Bohlet med dottern Lena Bohlet.

Lars-Erik Larrson, Leif Andersson o Solveig Koppang

Lars-Erik Larsson, Leif Andersson och Solveig Koppang.

Fr hö: Solveig Koppang, Lars-Erik o Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild o Lena Bohlet, Göran o Lars Eliasson

Från höger: Solveig Koppang, Lars-Erik och Birgitta Larsson, Evy Robinson, Ragnhild och Lena Bohlet, Göran och Lars Eliasson.

Närmast t vä Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening, och Daniel Svensson

Närmast till vänster Christian Calvert, Harplinge Samhällsförening. Till höger Daniel Svensson.

Sekr. Kristin Ovik o ordf. Gösta Andersson

Sekreterare Kristin Ovik och ordförande Gösta Andersson.

Det är inte möjligt att kommentera.