Stort intresse för Krigsbarn i Harplinge

Sammankomsten i Harplinge församlingsgård tisdagen den 20 januari, 2015, på temat Krigsbarn i Harplinge drog många intresserade. Arrangemanget var ett samarbete mellan Föreningen Norden i Getinge-Harplinge och Harplinge Hembygdsförening.

Över 80 närvarande kunde höra vittnesmål och minnen från och om de finska barn som kom till Harplinge under andra världskriget. Särskilt inbjudna var syskonparet Risto Mononen och Sirkka Leskinen från Finland och deras ”fosterbror” Lars Strömblad.

Bara till Harplinge kommun (Steninge var då egen kommun) kom över 60 barn för längre eller kortare tid och placerades ut i olika hem genom Röda Korsets försorg. Mycket av informationen om de olika barnen baseras på undersökning som medlemmar i Fören. Norden gjort i Landsarkivet i Lund. Risto Mononen har under senaste året lagt ner stort arbete på att följa upp och kontakta så många som möjligt av barnen eller deras släktingar.

Risto berättade om bakgrunden i Finland till krigen som landet drabbades av från 1939 till 1945, om sina första minnen från resan till Sverige och boendet hos Strömblads på gården Rosenlund 1942-1946 och på sommarlov länge efteråt. Sirkka beskrev hur man som människa, även långt efter krigets slut, hade att kämpa med inneboende känslor och frågor kring krigstiden. Lars Strömblad, som under alla åren haft fortsatt nära kontakt med sina ”fostersyskon” återgav några av sina många minnen.

Systrarna Marita och Anne (födda Lindroos) berättade minnen och om sina bröder Henry och Hans. De kom alla samtidigt 1941, åter till Finland 1947, men bosatte sig sedan i Sverige och Australien. Fler vittnesmål kom fram, bl.a. om Finska Barnhemmet i Kullsegård i Särdal. Där vårdades 20-25 sjuka barn av fyra yngre finska kvinnor, vilka senare stannade kvar och gifte sig i bygden.

Kvällens sammankomst leddes av Dan Öjvind Gasstorp, ordf. Föreningen Norden i Getinge-Harplinge, som gav bakgrunden till det omfattande material och de studier man gjort i ämnet. Från Hembygdsföreningen gav Christer Hansson en inblick i det material i form av bilder, brev, tidningsurklipp m.m. som finns i föreningens arkiv.

För större bilder klicka i dem.

20150120 Sirkka Leskinen, Lars Strömblad, Risto Mononen

Sirkka Leskinen, Lars Strömblad, Risto Mononen

20150120 Risto Mononen i samspråk

Risto Mononen i samspråk

20150120 Delar av publiken

Delar av publiken

20150120 Mera publik

Mera publik

20150120 Dan Öjvind Gasstorp och panelen

Dan Öjvind Gasstorp och panelen

20150120 Risto Mononen o Dan Öjvind Gasstorp

Risto Mononen o Dan Öjvind Gasstorp

 

 

Det är inte möjligt att kommentera.