Stavgången i Harplinge har börjat vårterminen 2015

Stavgången i hembygdsföreningens regi startade igen onsdagen den 14/1/2015. Den pågår nu varje onsdag t.o.m. den 20/5/2015. Start kl 15.00 vid Vårdcentralen i Harplinge. Cirka 1 timmes gång. Ingen avgift, stavar finns att låna. Hjärtligt välkomna. Det finns plats för fler deltagare.
Ledare är Leif Andersson, vid frågor ring 035-50229, 070-242 20 79.

Det är inte möjligt att kommentera.