Styrelse, kommittéer

Styrelse 2022:

Ordförande Kristin Ovik 035-50515 kvällstid
Vice ordförande Daniel Svensson, Risarp
Kassör Mats Aniansson 0708-551 583
Sekreterare Cecilia Falkström
Vice sekreterare Daniel Svensson, Skintaby
Suppleant Håkan Ljungberg
Suppleant Eva-Britt Gustafsson
Suppleant Ann-Margaret Sundqvist

Arkivgrupp 2022:

Christer Hansson, sammankallande
Evelyn Hardenmark
Lars Nilsson
Ann-Margaret Sundqvist

Livräddningsskommitté 2022:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto

Resekommitté 2022:

Christer Henriksson (sammankallande)
Boel Henriksson
Anna-Carin Brädde
Berit Eliasson

Underhållsgrupp 2020:

Boris Andersson, sammankallande
Holger Bengtsson
Erold Nilsson
Gösta Andersson

Kaffekommitté 2022:

Mona Westerberg, sammankallande
Gerd Svensson
Boel Henriksson
Eva-Britt Gustafsson

Valberedning 2020:

Lars Eliasson, sammankallande
Gösta Andersson

Revisorer 2020:

Christer Henriksson, sammankallande
Elisabeth Svensson
Kjell Andersson, suppleant
Staffan Svensson, suppleant

Använd länkarna nedan för att läsa mer: