Styrelse, kommittéer

Styrelse:

Ordförande Gösta Andersson 0708-832 075
Vice ordförande Jan-Eric Axpalm 0702-036 222
Kassör Mats Aniansson 0708-551 583
Sekreterare Kristin Ovik 0705-583 917
Vice sekreterare Daniel Svensson 035-50057
Suppleant Håkan Ljungberg 0700-198 434
Suppleant Eva-Britt Gustafsson 0733-321 311
Suppleant Ann-Margaret Sundqvist 0722-004 021

Arkivgrupp:

Christer Hansson, sammankallande, 0706-823 425
Evelyn Hardenmark
Lars Nilsson
Ann-Margaret Sundqvist

Livräddningsskommitté:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande, 035-50671
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto


Harplinge dokumentationsgrupp:

Berit Eliasson, sammankallande, 035-50750


Underhållsgrupp:

Boris Andersson, sammankallande, 035-50634
Holger Bengtsson
Erold Nilsson


Kaffekommittée:

Mona Westerberg, sammankallande, 0763-280 788
Gerd Svensson
Boel Henriksson

Valberedning:

Lars Eliasson, sammankallande, 035-50750
Anders Falkström
valberedningen utser en tredje person

Revisorer:

Cecilia Falkström
Christer Henriksson
Kjell Andersson, suppleant
Elisabeth Svensson, suppleant

 


Använd länkarna nedan för att läsa mer: