Styrelse, kommittéer

Styrelse 2020:

Ordförande Kristin Ovik 0705-583 917
Vice ordförande Jan-Eric Axpalm 0702-036 222
Kassör Mats Aniansson 0708-551 583
Sekreterare Cecilia Falkström
Vice sekreterare Daniel Svensson 035-50057
Suppleant Håkan Ljungberg 0700-198 434
Suppleant Eva-Britt Gustafsson 0733-321 311
Suppleant Ann-Margaret Sundqvist 0722-004 021

Arkivgrupp 2020:

Christer Hansson, sammankallande, 0706-823 425
Evelyn Hardenmark
Lars Nilsson
Ann-Margaret Sundqvist

Livräddningsskommitté 2020:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande, 035-50671
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto

Resekommitté 2020:

Christer Henriksson (sammankallande)
Boel Henriksson
Anna-Carin Brädde
Berit Eliasson

Underhållsgrupp 2020:

Boris Andersson, sammankallande, 035-50634
Holger Bengtsson
Erold Nilsson
Gösta Andersson

Kaffekommitté 2020:

Mona Westerberg, sammankallande, 0763-280 788
Gerd Svensson
Boel Henriksson
Eva-Britt Gustafsson

Valberedning 2020:

Lars Eliasson, sammankallande, 035-50750
Gösta Andersson

Revisorer 2020:

Christer Henriksson, sammankallande
Elisabeth Svensson
Kjell Andersson, suppleant
Staffan Svensson, suppleant

Använd länkarna nedan för att läsa mer: