Styrelse, kommittéer

Styrelse 2024:

Ordförande Kristin Ovik 0730-484869 kvällstid
Vice ordförande Daniel Svensson, Risarp  
Kassör Cecilia Falkström  
Sekreterare Daniel Svensson, Skintaby  
Ledamot Håkan Ljungberg  
Suppleant, vice sekreterare Ann-Margaret Sundqvist  
Suppleant Inger Byrsell  
Suppleant, medlemsregistret Anders Falkström  

Arkivgrupp 2024:

Christer Hansson, sammankallande
Evelyn Hardenmark
Ann-Margaret Sundqvist
Anders Falkström

Livräddningsstationsgrupp 2024:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto

Resekommitté 2024:

Christer Henriksson (sammankallande)
Boel Henriksson
Anna-Carin Brädde
Berit Eliasson

Underhållsgrupp 2024:

Johan Ovik, sammankallande
Anders Falkström, Håkan Ljungberg
Gösta Andersson, Holger Bengtsson
Daniel Svensson (Risarp), Nils Mårtensson

Kaffekommitté 2024:

Mona Westerberg, sammankallande
Gerd Svensson
Boel Henriksson
Eva-Britt Gustafsson

Valberedning 2024:

Vakant
 

Revisorer 2024:

Ann-Marie Lindström, sammankallande
Olga Hansson
Kjell Andersson, suppleant
Staffan Svensson, suppleant

Använd länkarna nedan för att läsa mer: