Styrelse, kommittéer

Styrelse 2023:

Ordförande Kristin Ovik 0730-484869 kvällstid
Vice ordförande Daniel Svensson, Risarp
Kassör Mats Aniansson 0708-551 583
Sekreterare Cecilia Falkström
Vice sekreterare Daniel Svensson, Skintaby
Suppleant Håkan Ljungberg
Suppleant Eva-Britt Gustafsson
Suppleant Ann-Margaret Sundqvist

Arkivgrupp 2023:

Christer Hansson, sammankallande
Evelyn Hardenmark
Ann-Margaret Sundqvist

Livräddningsskommitté 2023:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto

Resekommitté 2023:

Christer Henriksson (sammankallande)
Boel Henriksson
Anna-Carin Brädde
Berit Eliasson

Underhållsgrupp 2023:

Johan Ovik, sammankallande
Gösta Andersson
Anders Falkström, Håkan Ljungberg
Holger Bengtsson, Erold Nilsson

Kaffekommitté 2023:

Mona Westerberg, sammankallande
Gerd Svensson
Boel Henriksson
Eva-Britt Gustafsson

Valberedning 2023:

Gösta Andersson, sammankallande
Vakant

Revisorer 2023:

Christer Henriksson, sammankallande
Ann-Marie Lindström
Kjell Andersson, suppleant
Staffan Svensson, suppleant

Använd länkarna nedan för att läsa mer: