Livräddningsstation

Livräddningsstationen i Särdal

Hitta hit: Från Kustvägen mellan Haverdal och Steninge tag av på Lundslättsvägen ner mot havet. Avtaget ligger ca 1-1,5 km från Särdals kvarn respektive Steninge. Därefter cirka 1,5 km på Lundslättsvägen tills havet öppnar upp sig och den röda Livräddningsstationen syns. Parkeringsplats finns strax innan.

Önskas guidning skicka sms till 073-052 47 34 under perioden maj-oktober.

Audioguide om Livräddningsstation
Klicka på länken nedan eller skanna QR-koden: www.mobileguide.se
Audioguide

Särdals Livräddningsstation byggdes 1908 genom Sveriges allmänna sjöfartsförenings försorg, och betalades genom donationer.

Under septemberstormen 1903 förliste mellan Vinga och Ängelholm 20 skutor och 60 sjömän drunknade. Kustborna stod maktlösa och såg vraken brytas sönder av brottsjöarna, utan att kunna hjälpa de nödställda.  Nu måste man ha en rejäl båt för att rädda nödställda vid skeppsbrott. Hur båten skulle betalas stod öppet tills en donator räddade företaget. Sommaren 1908 hämtades roddlivbåten OTTO STENBERG i Halmstad och den 28 oktober 1908 stod Särdals Livräddningsstation färdig och invigdes i samband med en stor övning med stationens frivilliga personal.

1957 var anläggningen otidsenlig och skänktes av SSRS (Svenska Sjöräddnings Sällskapet) till Harplinge Hembygdsförening och blev museum för livräddning, sjöfart och fiske.

Särdals roddlivbåt ”OTTO STENBERG” medverkade 2007 vid Sjöräddningens 100-årsjubileum i Göteborg. Året efter firades det egna 100-årsjubileet med båten riggad med segel ute på strandängen. Historia från åren med Livräddningen och Livbojen (kvinnornas stödförening) fanns på skärmutställningar. Ett lyckat arrangemang, som drog mycket folk till Busör en fin augustisöndag.

Efter denna tur ut ur båthuset ordnades museet för att överskådligt kunna visa räddningsinventariet och alla samlingar av fiskeredskap. Jubileets insamlade fakta finns i en pärm i museet.
”Otto Stenberg” har byggts som modell i skala 1:20 av Lars Björk. En fotopresentation finns på plats.

Skolorna i närområdet brukar vandra utefter kusten mellan Steninge och Haverdal. Då visar vi efter avtal Livräddningsstationen. Sommaren 2014 gjorde Radio Hallands ”Solfångarna” ett besök i museet och ett reportage publicerades i tidningen ”Halmstad”. Detta gav en skjuts åt besökarantalet.
En DVD-film från jubileet  samt två skrifter om Livräddningsstationen finns att köpa på Hembygdsgården och på Livräddningsstationen.

SÄRDALS ”Otto Stenberg”

På väg till Göteborg för fulla segel.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: