Särdalsstugan

Särdalsstugan är en ryggåsstuga eller bålastuga från 1700-talet. Stugan kommer från Kråkegård/Särdal, inte där gårdstomten är nu, utan längst upp på höjdsträckningen och strax till vänster om den smala väg man går om man kommer nerifrån nuvarande Kråkegård.

År 1903 köptes Särdalsstugan av fabrikör Wallberg på Slottsmöllan och donerades till Hallands Museiförening. Stugan stod i Norre Katts Park i Halmstad och var bebodd fram till 1960-talet. 1972 flyttades den till Hembygdsgården i Harplinge som deposition.

2008 fick Harplinge Hembygdsförening mottaga stugan som gåva av Hallands Museum.

Audioguide om Särdalsstugan
Klicka på länken nedan eller skanna QR-koden: www.mobileguide.se
Audioguide

Flyttningen till Hembygdsgården förbereddes redan 1971 med grävning och sprängningsarbeten. På nyåret murades och slogs valvet till det 100 m2 stora  arkivet under stugan. På försommaren 1972 var Särdalsstugan färdig. Harry Johansson, Nortorp, stod för flyttningen och hade hjälp av sin man Sten Carlsson tills stugan var färdig. Byggmästare Arne Persson gjorde allt murningsarbete. Föreningens medlemmar bidrog med frivilligt arbete. All inblandade skall ha en eloge.

Nytt tak lades på 1980 med halm skänkt av Erland Bengtsson. Ny brädfordring gjord. Avfuktningsaggregat och luftvärmepump har installerats i arkivet. I samband med byggnadsvårdskurs 2010 byttes tvärbrädorna som håller jordtaket ut till nya av ek och de hålles av nya eneklykor. Ny halm lades på nockarna.

Svåra stormar gick hårt åt halmtaket och nockarna. Nytt stråtak lades 2013 av de duktiga takläggarna Nils-Anders Nilsson och Johan Olovsson från ”Ni & Wi Timmer och Tak” i Örkelljunga. 2020 var det dags för ny nockhalm.

En stor del av ryggåsstugans (lägre delen av stugan) utrymme  upptas av eldstaden, bakugnen och den stora öppna fyren. Vintern tillbringades i detta rum, som var både kök, mat- och sovplats. Stackarebjälken är placerad strax innanför dörren till rummet. Ingen kringvandrande person fick komma innanför den utan lov.  Rummet till vänster (häbbaret) användes endast sommartid, då där inte fanns någon värme.

Stackarebjälken

I förgrunden Stackarebjälken

Eldstad och inbyggda sängar

Vy av häbbaret.


Använd länkarna nedan för att se bilder och läsa mer om: