Årsmöte 6 mars 2013

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i HIK:s klubbstuga på Tranevall. Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012. Styrelsen består av Gösta Andersson, ordf., Boris Andersson, Bengt Hulten, Kristin Ovik, Eva Andersson, Daniel Svensson och Christer Hansson. Suppleanter Solveig Koppang, Johan Heuren och Leif Andersson.

Eva Eriksson (Bäckström) och Leif Andersson gjorde en uppskattad uppläsning på bygdemål av Hjalmar Bengtssons berättelse ”Ajn sjabbestånn med henstufar” från första Harplingeboken 1927. Glada igenkännanden och skratt hördes från åhörarna när den gamla harplingedialekten ljöd. För den som inte är så bevandrad i det lokala ”lingot” fanns en översättning till dagens språkbruk att tillgå.

Sven-Olov Lindgren avtackades för sina viktiga insatser i arkivet under många år, med bl.a. fotografering och scanning av otaliga bilder och starten av vår första hemsida. Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

På bilden ser vi Eva och Leif i delvis tidstypisk mundering (för större bild klicka i den):
Eva Eriksson o Leif Andersson 20130306

Det är inte möjligt att kommentera.