Föreningen håller årsmöte 18 mars, program för 2024

Årsmötet hålles måndag den 18 mars kl 19.00 i Harplinge Församlingsgård, inkl. kaffe med dopp.

Harplinge Hembygdsförening går med förväntan in i sitt andra århundrade av ideellt engagemang. Förhoppningen är ytterligare framsteg inom byggnadsvård, renodling av arkiven och återuppbyggnad av gamla kyrkstallet. Arrangemang och öppettider ska göra samlingar och hus tillgängliga för allmänheten i största möjliga mån.

Nyligen gjordes det sedvanliga utskicket till alla medlemmar om kommande årsmöte och föreningens program för 2024. Klicka här på Aktiviteter för att läsa programmet 2024 med bland annat Valborgsfirande, Gökotta, Nationaldagsfirande, Visningsdagar och Västgötaresa.

Det är inte möjligt att kommentera.