Årsmötet 18 mars 2024 i Harplinge Församlingsgård

Mötet inleddes med en tyst minut för under 2023 avlidna medlemmar. Till att leda mötet valdes Leif Andersson med Cecilia Falkström som sekreterare.
Verksamhetsberättelsen för 2023 lästes upp, kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslöt mötet om ansvarsfrihet för styrelsen för 2023.
Rapporter lämnades från ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och resekommittén.
Till ordförande för ett år omvaldes Kristin Ovik. Se under Föreningen/Styrelse, kommittéer för övriga ledamöter i styrelse och kommittéer.
Avgående medlemmar i styrelsen, Mats Aniansson och Eva-Britt Gustafsson, och i valberedningen, Gösta Andersson, samt årsmötets ordförande och sekreterare tackades med blommor.

Kristin Ovik tackar Gösta Andersson i valberedningen. Cecilia Falkström och Leif Andersson lyssnar.

Eva-Britt Gustafsson och Mats Aniansson med blommor

Det är inte möjligt att kommentera.