Information och bilder från årsmötet 4 mars 2020

Årsmöte för Harplinge Hembygdsförening hölls den 4 mars 2020 i samlingssalen på Harplinge äldreboende. Drygt 40 medlemmar var närvarande vid ett bra och väl förberett möte. Förhandlingarna, under ordförandeskap av Leif Andersson och med Kristin Ovik som sekreterare, inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Valen av styrelse och kommittéer framgår i separat nyhetsinlägg härunder. En resekommitté tillsattes efter några års frånvaro.

I samband med årsmötet avgick och avtackades Gösta Andersson som ordförande i föreningen och lämnade över till Kristin Ovik. Som eldsjäl och profil i hembygdsföreningen har Gösta lagt ner otaliga timmar i hembygdsarbetet, från skötsel av hembygdsparken och tillsyn av byggnader, guidning och kulturarrangemang på och utanför hembygdsgården till uthyrning, värvning av medlemmar och sponsorer och representation av föreningen i olika sammanhang. I 37 år har Gösta varit styrelseledamot i föreningen varav 17 år som ordförande. Han har också varit styrelseledamot i Halmstads Hembygdskrets i femton år och dess ordförande de senaste fyra åren.
Gösta kommer även fortsättningsvis att vara engagerad i hembygdsföreningen.

Vid årsmötet tackades medlemmarna i dokumentationsgruppen för allt nerlagt arbete med den nya hembygdsboken ”Bygden mellan åsarna och havet” och förärades böcker av originalupplagan. I gruppen har ingått Berit (sammankallande) och Lars Eliasson, Ulla Thureson, Anna-Carin Brädde, Boel och Christer Henriksson, Anne-Margrete och Leif Andersson samt Christer Hansson.

Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål tilldelades Anne-Margrete och Leif Andersson och hedersnål med lagerkrans tilldelades Christer Hansson.

Nedan några bilder från mötet. För större bild klicka i den.

Kristin Ovik tar över klubban efter Gösta Andersson

Blommor till Gösta överlämnas av Mats Aniansson

Några av mötesdeltagarna

Anne-Margrete och Leif Andersson fått hedersnål

Christer Hansson fått hedersnål med lagerkrans

Det är inte möjligt att kommentera.