Livbojen Haverdal, inställt föredrag 16/3

Föredraget ”Lanthandeln förr och nu” med Gösta Andersson den 16/3 på Livbojen i Haverdal är inställt på grund av Corona-viruset.

Det är inte möjligt att kommentera.