Val av styrelse och kommittéer 2020

Sammanställning av valen som gjordes vid årsmötet den 4 mars 2020:

§ 16. Val av ordförande.
Nyval för ett år: Kristin Ovik
§ 17. Val av styrelseledamöter.
Omval för två år: Daniel Svensson. Nyval för ett år: Cecilia Falkström. Övriga ledamöterna Mats Aniansson och Jan Eric Axpalm redan valda för 2019/2020.
§ 18. Val av styrelsesuppleanter.
Omval för två år: Eva-Britt Gustafsson. Omval för ett år: Ann-Margret Sundqvist, Håkan Ljungberg
§ 19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Omval för ett år: Christer Henriksson (sammankallande). Nyval för ett år: Elisabeth Svensson
Suppleanter för ett år: Kjell Andersson (omval), Staffan Svensson (nyval)
§ 20. Val av arkivgrupp.
Omval för ett år: Christer Hansson (sammankallande), Evelyn Hardenmark, Lars Nilsson, Ann- Margaret Sundqvist
§ 21. Val av livräddningsstationsgrupp.
Omval för ett år: Else-Britt Oscarsson (sammankallande), Bengt Oscarsson, Christian Otto, Yvonne Otto
§ 22. Val av kaffekommitté.
Omval för ett år: Mona Westerberg (sammankallande), Gerd Svensson, Boel Henriksson. Nyval för ett år: Eva-Britt Gustafsson
§ 23. Val av underhållskommitté.
Omval för ett år: Boris Andersson (sammankallande), Holger Bengtsson, Erold Nilsson. Nyval: Gösta Andersson
§ 24. Val av resekommitté (ny).
Nyval för ett år: Christer Henriksson (sammankallande), Bodil Henriksson, Anna-Carin Brädde, Berit Eliasson

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet:
a) Till vice ordförande valdes Jan Eric Axpalm
b) Till kassör valdes Mats Aniansson.
c) Till sekreterare valdes Cecilia Falkström
d) Till vice sekreterare valdes Daniel Svensson

Det är inte möjligt att kommentera.