Stavgången börjar igen tisdag 28/9

Nu börjar stavgången igen i hembygdsföreningens regi.
Vi träffas tisdagar 28/9 till och med 14/12, 2021, kl 10.00. Samling vid Hembygdsgården i Harplinge.
Alla kan deltaga efter egen förmåga.
Ledare: Leif Andersson tel 0702-422079, Kjell Andersson tel 0725-556739.

Det är inte möjligt att kommentera.