Resultat tipspromenaderna den 11 och 18 juli

Vid sommarvisningarna på hembygdsgården arrangerades också tipspromenader för barn och vuxna med 37 respektive 232 startande.
Rätt rad BARN: 21X 211 221 XX1. Rätt svar: 1. För att hålla gårdens boskap borta från odlingarna 2. Äng 3. Skjorta och kjol 4. Brunnsäpple 5. Mat och målarfärg 6. Kattegatt 7. För att det inte var praktiskt att väva bredare 8. Med hastigheten 350 kilometer i timmen 9. Lejon 10. Man torkar det rötade linet 11. Redskap B 12. De får det malda mjölet att röra sig från centrum ut mot ytterkanten. Skiljefrågan: 55 procent lin. Vinnare 11/7: 1. Ella Bergman, Harry Bergman 3. Johan Carlén. Vinnare 18/7: 1. Ellen Fäger 2. Alfred Andersson 3. Lea Stenberg.
Rätt rad VUXNA: X22 XX1 21X 221. Rätt svar: 1. Tappat 2. Timjan 3. Bräka, skäkta, häckla 4. Fröllinge 5. Färga garn och lägga förband 6. Kråkegårdslängan 7. Böta 8. Blädning 9. År 1957 10. För att minska brandrisken 11. Bråkning 12. Holländare. Skiljefrågan: 55 procent lin. Vinnare 11/7: 1. Klas Bergman 2. Ann Charlott Magnusson 3. Ulla Svensson. 18/7: 1. Paul Persson 2. Evert Nilsson 3. Pia Ericsson.

Stort tack till Johan Ovik och Daniel Svensson som satt samman frågorna och höll i arrangemanget.

Det är inte möjligt att kommentera.