Lite från höstens aktiviteter

Linet som odlades på en täppa på hembygdsgården skördades i juli och fick sedan hänga på tork. I oktober bearbetades det (med tillskott från annat håll då vår egen skörd inte blev så stor) av specialintresserade deltagare.

Besök på Livräddningsstationen och Arkivet. Alla som är med och jobbar i hembygdsföreningen på olika sätt har inte alltid tillfälle att närmare sätta sig in i vad som finns och görs i våra tio olika byggnader på hembygdsgården, Livräddningsstationen i Särdal och vid Borgasgård. En genomgång av vad som görs och behoven i Livräddningsstationen och Arkivet gjordes i oktober med bland annat styrelsen.

Städdagen i november innebar utom- och inomhusarbete med lövräfsning/blåsning, rengöring av takrännor, borttagande av dåligt jägarstaket, insättning av innanfönster, städning med mera. Ett tjugotal frivilliga ställde upp.

 

Det är inte möjligt att kommentera.