Månatliga arkiv: mars 2012

En veteran slutar

Ragnhild Bohlet, veteran och ledargestalt i hembygdsföreningen, slutar med sitt aktiva arbete i föreningen. Få har gjort en sådan insats som Ragnhild och den kunskap hon besitter om hembygdsarbete och samlingarna är ovärderlig.

1972-1998 var Ragnhild med i styrelsen, varav 12 år som ordförande och 4 år som kassör. Under 1985-2011 var hon sammankallande ledamot i arkivgruppen. Omkring 2005  påbörjades under hennes ledning det, nu till stor del slutförda, stora arbetet med att digitalisera allt som finns i samlingarna. 

Över 40 års engagemang bär respekt med sig och Ragnhild har lovat att vi som jobbar kvar får konsultera henne även i fortsättningen.

På bilden Ragnhild med Birgit Backer, en av hennes ”vapendragare” under många år, vid en liten tackceremoni i arkivet.

Årsmöte 7 mars 2012

Föreningen höll årsmöte den 7 mars, 2012, i HIK:s klubblokal på Tranevall. Omkring 40 personer deltog i mötet, som inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar. Barbro Ericsson ledde årsmötet och Kristin Ovik var sekreterare.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Rapporterna från arkivgruppen, livräddningskommitten och resan i augusti lästes upp, likaså lämnade ordföranden Gösta Andersson sin rapport.

Styrelsen består av Gösta Andersson ordf., Boris Andersson, Eva Andersson, Christer Hansson, Bengt Hultén, Kristin Ovik och Daniel Svensson. Suppleanter är Leif Andersson, Johan Heurén och Solveig Koppang.

Ragnhild Bohlet, Leif Hamresand och Else-Britt Oscarsson avtackades. Särskild uppmärksamhet riktades till Ragnhild Bohlet, som slutar efter mer än 40 års engagerat arbete i styrelse och kommittéer.

Föreningen Harplinge Väderkvarn har upphört och verksamhetens  överskott skänks till hembygdsföreningen. Dess ordförande Sven Ericsson överräckte den uppskattade gåvan till Gösta Andersson.

Halmstadkretsens frågesport

Harplinge Hembygdsförening arrangerade en deltävling i Halmstadkretsens frågesport den 28/2, 2012. Omkring 125 deltagare och intresserade slöt upp på Soldathemmet, LV6. Inledningsvis underhöll Åke Karlsson med uppskattad dragspelsmusik och allsång och efter kaffet ledde Birgit Backer frågesporten. Birgit hade också gjort det 15 frågorna som visade sig vara en lagom blandning av svårt och lätt. Harplinges lag vann med 12 poäng följt av Kvibille och Söndrum på 11 poäng.

Inför sista omgången i kretsen leder sammanlagt Kvibille på 58 poäng följt av Breared på 56 och Harplinge på 54 poäng. Totalt 11 lag deltar i kretsens frågesport. Länsfinal med samtliga kretsar hålles sönd den 22/4 kl 14.00 i Solbacken, Edenberga.