Årsmöte 7 mars 2012

Föreningen höll årsmöte den 7 mars, 2012, i HIK:s klubblokal på Tranevall. Omkring 40 personer deltog i mötet, som inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar. Barbro Ericsson ledde årsmötet och Kristin Ovik var sekreterare.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Rapporterna från arkivgruppen, livräddningskommitten och resan i augusti lästes upp, likaså lämnade ordföranden Gösta Andersson sin rapport.

Styrelsen består av Gösta Andersson ordf., Boris Andersson, Eva Andersson, Christer Hansson, Bengt Hultén, Kristin Ovik och Daniel Svensson. Suppleanter är Leif Andersson, Johan Heurén och Solveig Koppang.

Ragnhild Bohlet, Leif Hamresand och Else-Britt Oscarsson avtackades. Särskild uppmärksamhet riktades till Ragnhild Bohlet, som slutar efter mer än 40 års engagerat arbete i styrelse och kommittéer.

Föreningen Harplinge Väderkvarn har upphört och verksamhetens  överskott skänks till hembygdsföreningen. Dess ordförande Sven Ericsson överräckte den uppskattade gåvan till Gösta Andersson.

Det är inte möjligt att kommentera.