En veteran slutar

Ragnhild Bohlet, veteran och ledargestalt i hembygdsföreningen, slutar med sitt aktiva arbete i föreningen. Få har gjort en sådan insats som Ragnhild och den kunskap hon besitter om hembygdsarbete och samlingarna är ovärderlig.

1972-1998 var Ragnhild med i styrelsen, varav 12 år som ordförande och 4 år som kassör. Under 1985-2011 var hon sammankallande ledamot i arkivgruppen. Omkring 2005  påbörjades under hennes ledning det, nu till stor del slutförda, stora arbetet med att digitalisera allt som finns i samlingarna. 

Över 40 års engagemang bär respekt med sig och Ragnhild har lovat att vi som jobbar kvar får konsultera henne även i fortsättningen.

På bilden Ragnhild med Birgit Backer, en av hennes ”vapendragare” under många år, vid en liten tackceremoni i arkivet.

Det är inte möjligt att kommentera.