Vraket i Haverdal

Vid promenad på stranden  i Haverdal på nyåret 2011  kunde man i lågvattnet skönja vraket av den norska jakten Anna, som, efter lastning i Landskrona,  i brist på vind drev iland och blev vrak år 1866 .

                                   Foto Sven-Olov Lindgren 

Det är inte möjligt att kommentera.