”Bya-liv och bya-kiv”

Hembygdsföreningen hade den 20 okt 2010 en mycket uppskattad föreläsning av Guno Haskå, Lund, om ”Bya-liv och bya-kiv i Harplinge och Kvibille på 1700- och 1800-talet”. I en fullsatt lokal i Ratic-hallen fick närmare 60 åhörare glimtar om folkliv och olika rättsmål i Kvibille häradsrätt, såsom grannfejder, sabbatsbrott, brännvins- och sedlighetsbrott.

Livet på den tiden var minst lika reglerat som idag, alltifrån byalagets strikta bestämmelser om gärdsgårdar, boskapssläpp och plikt att ställa upp i vargskall till häradsrättens hårda nypor mot t.ex. olaga bränning och utskänkning av brännvin och mycket stränga straff (även dödsstraff) vid sedlighetsbrott.

För större bild klicka i den!

Det är inte möjligt att kommentera.