Visnings- och skötseldagen 13/9

Det var full aktivitet på Hembygdsgården förra söndagen. Uppskattningsvis ett fyrtiotal intresserade kom för att hjälpa till eller bara ta en titt i husen och på arbetet som pågick. Dagen till ära hade museet och kammaren på andra våningen i Kråkegårdslängan öppnats upp. Vid normala visningsdagar brukar dessa vara stängda bland annat för att det är svårt att ta sig upp och ner i trapporna.
Förutom vad som syns på bilderna här under pågick städning i Kråkegårdslängan och på Särdalsstugans vind. Arkivet var också öppet. Trädbeståndet sågs också över i helgen, bland annat fälldes en stor björk vid Särdalsstugan.

Ny nockhalm Särdalsstugan. På taket fr vä Otto Ovik, Ossian Ovik och Anders Falkström.

Fr vä Staffan Svensson, Otto Ovik (ryggen), Mats Aniansson (kom med halmen) och Daniel Svensson.

Gillesstuglogen får ny takfot efter att hela undertaket byttes ut i april.

Det är inte möjligt att kommentera.