Städdagen på Hembygdsgården 21/11, 2020

Lörd d 21/11 var det dags för den sedvanliga höststäddagen i hus och park. Husen fejades, innanfönster sattes in, hängrännor rensades, i parken räfsades löv. Ett femtontal personer kom och hjälptes åt.

Johan Ovik tog några bilder (för större bild klicka i den).

Särdalsstugan vädras.

Diverse gamla brädor m.m. för transport till tippen.

Två äldre medarbetare, Gösta Andersson (t hö) och Christer Hansson.

Det är inte möjligt att kommentera.