Städdag 20 april och första takspånen lagda på kyrkstallet

I strålande solsken och med hjälp av många deltagare blev det mycket gjort i park och hus på städdagen. De första takspånen kunde också läggas på det hitflyttade kyrkstallet. 

Lövräfsning

Mera löv!

Trångt i backen!

Äntligen fika!

Blötlagda takspån spikas i tre lager

Det är inte möjligt att kommentera.