Städat och fint i park och byggnader

Två lördagar i sträck i april 2014 var 10-15 flitiga medlemmar igång på hembygdsgården. I parken röjdes buskar och träd, räfsades löv, lagades staket mm. I husen städades vinterns damm och spindelväv bort, mattor skakades och vinterfönsterna togs bort.
Stort tack till alla som ställde upp. Tack till Eva som fixade fikat.

Det är inte möjligt att kommentera.