Årsmötet 5 mars 2014

Hembygdsföreningens årsmöte hölls på Kvarnlyckan den 5 mars 2014 med drygt 40 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Rapporterna från verksamheten 2013 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Kostnaden för omläggningen av stråtaket på Särdalsstugan medförde ett förutsett minusresultat, men föreningens ekonomiska situation är fortsatt god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet biföll en motion att föreningen skall verka för att ge ut skriftlig dokumentation av verksamheter, föreningar mm i Harplinge med omnejd för tiden efter 1974 när Harplingeboken II kom ut och Harplinge kommun slöts till Halmstad.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Övriga ledamöter i styrelse, arkiv- och livräddningsgrupper, valberedning och revisorer (tillägg med en revisorssuppleant) är oförändrade.

 

Det är inte möjligt att kommentera.