Nästa renovering igång

Nu har turen kommit till Kråkegårdslängan, det stora boningshuset på hembygdsgården. Spåntaket under takpannorna är delvis i dåligt skick. Det ersätts med oljad masonit, ny läkt och nya vindskenor sätts upp och sedan läggs de gamla takpannorna tillbaka. Så som det gjordes på Gillesstuglogen förra våren. Skorstenarna skall också ses över.
Raska och kunniga medlemmar har tagit sig an jobbet med stor iver. Bygga ställningar, ta ner pannor, riva spåntak, hämta material, spika undertak och så vidare pågår i helgerna sedan ”Valborg”. Med början på norrsidan av huset.

 

Takpannorna plockas ner

Håkan Ljunggren

Norrsidan nästan färdig.

Sydsidan påbörjad

 

 

Det är inte möjligt att kommentera.