Årsmötet för verksamhetsåret 2020 skjuts till mars 2022

Hembygdsföreningens årsmöte för 2020 kunde inte hållas som planerat den 18/5 på grund av Coronarestriktionerna.
Styrelsen har nu beslutat att ställa in årsmötet för verksamhetsåret 2020. Detta med stöd i att revisorerna har granskat räkenskaperna utan anmärkning och har tillstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Vi håller nästa årsmöte i mars 2022 och behandlar då båda de gångna åren.

Det är inte möjligt att kommentera.