Mycket blev gjort på städdagen den 23 april

Ta bort innanfönster och spindelväv, piska mattor och våttorka golv, räfsa löv och rensa rabatter, sopa tak och ansa träd. Det var mycket som gjordes på Hembygdsgården i lördags som framgår av bilderna nedan.

Veteranisering – ny naturvårdsmetod
En för oss ny naturvårdsmetod, så kallad veteranisering av träd, introducerades av de duktiga arboristerna Ofelia och Markus Berg på en av ekarna på Hembygdsgården. Genom att efterlikna skador, till exempel hackspettshål, brutna grenar eller blixtnedslag, som uppkommer naturligt över tid, kan unga träd fås att åldras i förtid. För ekar är det först vid 200-250 års ålder som håligheter och grov bark uppstår och ger livsutrymme för hotade arter av fåglar, insekter, lavar och mossor. Med veteranisering skyndar man på denna process.
En riktigt gammal ek är ett eget litet ekosystem med ett myller av liv. Det finns cirka 460 rödlistade arter i skogslandskapet som är beroende av gamla ihåliga ekar för att överleva. (Källa: Skogssällskapet)

2022-04-23 Särdalsstugans mattor vädras

2022-04-23 Sista höstlöven räfsas ihop

2022-04-23 Linlandet rensas o långa mattan från Arkivet luftas

2022-04-23 Unga generationer, Ture Berg med moster Oline Ovik

2022-04-23 Ofelia Berg beskär en ek

2022-04-23 Veteranisering, Markus Berg

 

Det är inte möjligt att kommentera.