Kyrkstallet börjar rivas

Nu har ett gäng entusiastiska medlemmar påbörjat rivning (eller snarare nedmontering) och uppmärkning av kyrkstallet vid Harplinge kyrka. All byggmaterial märks upp noggrant och kommer att lagras tills det är dags att bygga upp stallet nästa år på Harplinge Hembygdsgård.
Glädjande nog har föreningen nu också fått sin första donation och hjälp med kostnaderna för projektet.

Långsidans portar nedtagna

Byggdel ”Nr 1” märks upp

Ann-Sofia Sundstedt, Falkenbergs sparbank, överlämnar donationen till ordf. Kristin Ovik

Det är inte möjligt att kommentera.