Kustvakterna ”i det fattiga och gudsförgätna” Haverdal

Bo Hovstadius, mångårig sommarboende i Haverdal, började för några år sedan intressera sig för kustvakterna som bott och verkat i Haverdal (och Särdal) sedan 1800-talets början och fram till sista posteringen 1939. Hans gedigna efterforskningar har utmynnat i en uppsats som beskriver kustbevakningens och kustvakternas roll men också olika kustvaktarfamiljer i Haverdal-Särdal.
Uppsatsen är publicerad i ARGUS, årsbok för Tullens historiska förening 2023, som finns i hembygdsföreningens bibliotek. Den kan också läsas på följande länk:

Årsbok Tullens historiska förening 2023

 

 

Det är inte möjligt att kommentera.