Konservatorsjobb i arkivet

I arkivet har vi ett 50-tal geografiska, bibliska och andra kartor. Många är gamla (slutet 1800-/början 1900-talet) och bitvis i mycket dåligt skick. Väv och papper har blivit sprött och spruckit eller lossnat. Nu har Roland Stensson tagit på sig arbetet att med lim och ny väv laga de gamla kartorna.

Roland Stensson lagar en Europakarta från 1905. Många annorlunda landsgränser och stadsnamn mot idag.

Det är inte möjligt att kommentera.