Återuppbyggnaden av gamla kyrkstallet har börjat

Det 18 m långa kyrkstallet som monterades ner vid kyrkan våren 2022 har nu börjat återuppbyggas på Harplinge Hembygdsgård. I början av september ställde ett gott gäng upp under ledning av byggnadsvårdskunnige Ossian Ovik och började med vägg- och takbjälkarna. Lite senare lades spontat undertak och takpapp och ena kortsidan gjordes färdig.
Byggjobbarna har servats väl med fika och annat av kaffekommitten m fl.

Syllarna utlagda, byggnadsställningen uppsatt

Stolpar och hammarband (vågräta övre stocken) sätts upp

Ossian Ovik slår i en dymling/träplugg, Bertil Westerberg och Daniel Svensson håller

Ett hammarband lyfts på plats av Håkan Ljungberg

Varje stallplats är 3 m bred med plats för två hästar. Ursprungligen var kyrkstallet 30 m långt och hade 10 stallplatser men bara 6 fanns kvar

Ossian Ovik justerar en tapp, pappa Johan övervakar

Fr vä Leif Andersson, Bertil Westerberg, Daniel Svensson, Klara Ljungberg, Mats Aniansson o Ossian Ovik

Johan Ovik och Mats Aniansson tar matrast

Takstolarna spikas upp, fr vä Anders Falkström, Ossian Ovik o Daniel Svensson

Det gamla virket var ordentligt uppmärkt

Taket rest, kransen på plats

Undertaket och ena kortsidan färdiga

Det är inte möjligt att kommentera.