Månatliga arkiv: november 2023

Kustvakterna ”i det fattiga och gudsförgätna” Haverdal

Bo Hovstadius, mångårig sommarboende i Haverdal, började för några år sedan intressera sig för kustvakterna som bott och verkat i Haverdal (och Särdal) sedan 1800-talets början och fram till sista posteringen 1939. Hans gedigna efterforskningar har utmynnat i en uppsats …

Läs mer »

Smålandsresan den 6 september

Reseberättelse med bilder från Smålandsresan den 6 september finns under fliken Aktiviteter.