Månatliga arkiv: april 2023

Valborgsmässoafton – Hälsa våren på Hembygdsgården

Valborgsmässoafton kl 19.00 hälsar vi våren på Hembygdsgården. Sång av Harplinge-Steninge kyrkokör under ledning av Eva Persson. Vårtal av Christer Harplinger. VÄLKOMNA!

Årsmötet 27/3 2023

Mötet inleddes med en tyst minut för under 2022 avlidna medlemmar. Till att leda mötet valdes Leif Andersson med Cecilia Falkström som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp, kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslöt mötet om ansvarsfrihet för …

Läs mer »