Årsmötet 27/3 2023

Mötet inleddes med en tyst minut för under 2022 avlidna medlemmar. Till att leda mötet valdes Leif Andersson med Cecilia Falkström som sekreterare.
Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp, kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslöt mötet om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022. Rapporter lämnades från ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen, stavgångsgruppen samt resekommitten.
Till ordförande för ett år omvaldes Kristin Ovik. Omval av de styrelseledamöter/suppleanter vars förordnande gått ut.

 

Det är inte möjligt att kommentera.